Doanh nghiệp chuyên về chất bổ sung dinh dưỡng
cho nông sản hữu cơ
Sản xuất trong nước và đang tiến vào thị trường quốc tế.

We are entering the global market
through domestic production.

Doanh nghiệp chuyên về chất bổ sung dinh dưỡng
cho nông sản hữu cơ
Sản xuất trong nước và đang tiến vào thị trường quốc tế.

We are entering the global market
through domestic production.

Chất dinh dưỡng cho cây trồng hữu cơ
có hiệu quả một cách rõ ràng
Chúng tôi đang nỗ lực để nâng cao hiệu quả của nông nghiệp hữu cơ.

We are working to increase the efficiency of organic farming.

Aminobath

Đây là sản phẩm lên men các loại cá nước ngọt tự nhiên giàu axit amin bằng cách sử dụng vi sinh vật quang hợp (vi sinh vật không lưu huỳnh màu đỏ), vi khuẩn axit lactic và trực khuẩn, v.v. và là sản phẩm có chức năng có thể nhìn thấy hiệu quả của nhiều vi sinh vật EM và phân bón lỏng axit amin cùng một lúc, là vật liệu hữu cơ (số thông báo 2-2-180) được công bố bởi Viện Quản lý Chất lượng Nông sản Quốc gia.

Promotion Video

Aminobath Gallery

Chúng tôi sẽ cho các bạn xem hiện trường nông nghiệp và nông sản hữu cơ được trồng bằng cách sử dụng các sản phẩm Aminobath.

About Aminobath Story

Công ty TNHH Aminobath thuộc Tổng công ty nông nghiệp là công ty sản xuất nông nghiệp hữu cơ.